Pukk og grus er materialer som mange tar for gitt. Vi trenger det til bærelag under veier og bygninger, til betong og asfalt og mye mer. Miljøet er best tjent med at det kan være et kortreist materiale.

Rundt Oslo ligger en håndfull pukkverk som forsyner det lokale markedet, og det er ikke nok. En del fraktes også inn til byen enten på bil eller med båt. Et av pukkverkene ligger på Steinskogen i Bærum. Her produserer Franzefoss Pukk og har gjort det i femti år. Ressursen de har tilgang til vil rekke i 10-15 år til. Pukkverket ligger svært godt skjermet selv om det i luftlinje er kort til bebyggelsen. Pukkverket ønsker å utvide, men er omringet av markagrensen. Kommunen er positiv, men Fylkesmannen vil stanse utvidelsen. Nå er det Klima- og miljødepartementet som må ta avgjørelsen.

Dersom Franzefoss ikke får utvide på Steinskogen vil driften trolig bli lagt