Norsk betong og karbonfangst — en unik mulighet for klimakutt!

Av Jan Eldegard Hjelle, FABEKO Norsk fabrikkbetongforening og Vetle Houg, Byggutengrenser

Visste du at norsk betong allerede har halvert klimagassutslippene sammenlignet med et globalt gjennomsnitt? Ved å satse på karbonfangst i sementindustrien kan regjeringen være med på å gjøre betong til et klimanøytralt materiale. Både LO og Norsk Industri har nå bedt regjeringen om å etablere et CO2-fond og øremerke midlene til konkrete karbonfangst-prosjekter. Dette er viktig både for å skape en ny norsk grønn høyteknologisk