Om et drøyt halvår står Powerhouse Brattøra ferdig. Kontorbygget sentralt i Trondheim er blant de mest miljøambisiøse bygg i Norge. Her har alle parter anstrengt seg for å nå målet.

– Bygget vil i sin brukstid generere mer energi enn det som blir brukt både i produksjon av materialer, bygging, drift og rivning, forklarer Sverre Smeplass i Skanska.

Om målet er et bærekraftig bygg, så er det flere tilnærminger til hvordan man løser det. Powerhouse har valgt en tydelig og målbar vei: Bygget skal gi mer energi enn det tar. Alt inkludert.

– Det er et absolutt mål, og det har vært førende for alt vi har gjort hele veien i prosjektet, forklarer Sverre Smeplass, betongteknolog i Skanska og en av landets ledende fagpersoner på betong.

Arkitekt for bygget er Snøhetta, og byggherre er Entra. Skanska er entreprenør – og vil selv være blant leietakerne i bygget når det står ferdig i mars neste år.

– Ja, her i denne etasjen vil vi sitte. Det gleder jeg meg til. Det blir lyse, fine lokaler. Lys kommer inn både fra utvendig fasade og gjennom det ovale atriet. Dagslyset er med på å redusere bruk av lyskilder inne – også en del av det totale energiregnestykket, forteller Smeplass og viser rundt i etasjen hvor Skanska skal væ